8. GS1 KONFERENCIJA – Digitalna ekspanzija: PUT BIH U BESPAPIRNO POSLOVANJE